Om företaget

Öppet hela sommaren!

Välkommen till Stadins glas – Glaskedjan i Boden!

Ett komplett glasmästeri som utför allt från vanlig fönsterreparation till fasadpartier i aluminium och glas. Vi är verksamma i hela Norrbotten men främst i Boden och Luleå. Hos kan du köpa det mesta inom glas som till exempel

Vi utför alla typer av glasarbeten skräddarsytt efter dina behov. Medlemmar i och auktoriserade av Glasbranschföreningen.

Historia

Stadins Glas är ett familjeföretag som har funnits i Boden sedan 1938. Företaget ägdes då av familjen Stadin. 1987 tog Per-Erik Larsson över företaget tillsammans med sin fru Britt Larsson. Idag är det sonen Andreas Johansson som driver företaget tillsammans med sin syster Maria Johansson. Läs mer om Stadins historia här.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda glasmästeritjänster av hög kvalité, både i privata hem och offentliga miljöer. Genom fokus på kundnjödhet och kvalité vill vi vara förstahandsvalet för alla som är i behov av glaslösningar som tex fönster, inglasningar, inredningsglas och bilglas i Boden och kringliggande orter.

Kvalité och miljö

Personalen deltar fortlöpande i utbildningar som beställare och myndigheter kräver för godkänd leverantör av glasprodukter. Utbildningarna bygger kontinuerligt vidare på ingående materiel, teknik, arbetsmiljö och kvalitétssäkring riktat mot ISO standard. Speciell kompetens och godkännande finns också inom säkerhets-och brandglas. Företaget är också ett auktoriserat inom bilglas och MTK brand och montage.

Ett MTK-auktoriserat företag vet vilket glas som ska användas på rätt sätt och på rätt plats. Detta sker genom återkommande utbildning och information från Glascentrum. Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar, – branschens regelverk för montage av alla typer av glas. www.mtk.se

En auktoriserad bilglasmästare har den högsta kompetensen för allt slags arbete med bilglas. Självklart lämnar han garanti på arbete och material. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta kostnadsfritt. Reklamationsansvarig är Andreas Johansson 0921-550 73.

Målsättningen är att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan.

                 

Återvinning av bilrutor och planglas

Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet, antingen i produktion av nytt glas eller som till exempel isoleringsmaterial.

Steg 1 – Glaset samlas in Bil- och planglas samlas in var för sig i special-anpassade ställningar. Alla sorters planglas kan återvinnas, som exempelvis isolerrutor, energiglas och solskyddsglas.

Steg 2 – Glaset krossas till ny råvara. Det grovsorterade glaset processas sedan automatiskt i en krossanläggning. Laminat och metall, som bland annat ingår i vindrutor, isolerrutor och trådglas, separeras i processen och går till återvinning.

Steg 3 – Råvaran blir till miniralull. Det krossade glaset transporteras till Isover och används som råvara vid mineralullstillverkning.

Steg 4 – Laminat blir nya platsprodukter Restfraktioner av laminat återvinns effektivt av specialistföretag på deras återvinningsanläggningar. Det renade laminatet används som mjukgörare i plastprodukter, som exempelvis i kofångare till bilar, som bindemedel i färg samt i lamellrutor.

Sortering av avfall

Yttre miljön med avfall och återvinning anpassas kontinuerligt till krav och tekniska möjligheter. Avfall sorteras enligt följande:

 • Aluminum
 • Bilrutor
 • Brännbart
 • Kartong
 • Komposterbart
 • Metall
 • Miljöfarligt avfall
 • Planglas
 • Plast
 • Papper
 • Restavfall