Vi återvinner glaset för en bättre miljö

Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet. Alla auktoriserade bilglasmästerier återvinner bilglaset och följer de krav som myndigheterna ställer gällande deponering av miljöfarligt avfall. Det är Glasbranschföreningen, som tillsammans med glasåtervinningsföretaget Scandinavian Glass Recycling, SGR, som hanterar glasåtervinningen. Processen sker i fyra steg:

Steg 1 – Glaset samlas in Bil- och planglas samlas in var för sig i special-anpassade ställningar. Alla sorters planglas kan återvinnas, som exempelvis isolerrutor, energiglas och solskyddsglas.

Steg 2 – Glaset krossas till ny råvara. Det grovsorterade glaset processas sedan automatiskt i en krossanläggning. Laminat och metall, som bland annat ingår i vindrutor, isolerrutor och trådglas, separeras i processen och går till återvinning.

Steg 3 – Råvaran blir till miniralull. Det krossade glaset transporteras till Isover och används som råvara vid mineralullstillverkning.

Steg 4 – Laminat blir nya platsprodukter Restfraktioner av laminat återvinns effektivt av specialistföretag på deras återvinningsanläggningar. Det renade laminatet används som mjukgörare i plastprodukter, som exempelvis i kofångare till bilar, som bindemedel i färg samt i lamellrutor.