Dags att se över dina fönster?

Vi använder naturligtvis ett miljömärkt fönsterkitt som produceras i Sverige. Habe är ett modernt fönsterkitt anpassat för vårt nordiska klimat. MS-bas med perfekt konsistens och tillverkat med en teknik som gör att det bibehåller sin form och inte sjunker ihop vid härdning. Övermålningsbart med de flesta förekommande akryl- och alkydfärger på marknaden. Även linoljefärg!

  • Mycket bra UV- och färgstabilitet
  • Fritt från silikon, ftalater, isocyanater och andra organiska lösningsmedel
  • Snabb skinnbildning
  • Åldersbeständigt
  • Väldigt hög vidhäftning mot många olika material
  • Jämn och slät yta efter härdning
  • Finns i flera färger
  • Snabb genomhärdning
  • Ingen krympning eller insjunkning

 BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra
produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och social hållbarhet. Vi
bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på
www.byggvarubedomningen.se