Våra leverantörer Osby Glas AB

Osby Glas har sedan starten 1934 växt till att idag vara ett av de ledande fristående planglasföretagen i Sverige. Vid starten var verksamheten inriktad på serviser och prydnadsglas, men under 1940-60 övergick verksamheten successivt till att gälla byggnadsglas.

Glas är ett modernt byggnadsmaterial och marknaden finns att fortsätta växa. Framtiden ser spännande ut med en helt nybyggd fabrik i Osby. Den nya fabriken är fullt automatiserad som den enda i Sverige för att förädla planglas och självklart miljöklassad med solpaneler på taket. Den nya fabriken är på 17 000 kvadratmeter med en takhöjd på 11,5 meter innehållande ett antal större traverser. Nybygget präglas av en omfattande automatisering genom hela fabriken, lean-tänk, optimerade flöden och ett automatiserat lager. Effektivitet och hållbarhet är ledord och målet är att den nya fabriken ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Fabriken ligger i Osby industripark med direktanslutning till Södra Stambanan via ett nybyggt industrispår

Från och med våren 2015 ägs Osby Glas AB av Beijerinvest som är en engagerad, utmanande och långsiktig ägare. Genom delägarskap i UAB Stronglasas i Litauen kompletteras Osbys resurser med en rad viktiga produktionskapaciteter, exempelvis härdat/laminerat glas. Under 2023 genomförs förvärvet av Mittglas AB i Sundsvall.