Stadins Glas blir en del av Glaskedjan

I november blev det klart att Stadins Glas kommer att bli en av de ca 90 glasmästerierna inom branschens största kedja av lokalägda glasmästerier – Glaskedjan. Logotypen kommer på sikt att ändras, annars kommer allt att vara sig likt för det familjeägda företaget som har funnits i Boden sedan 1930-talet.

Tankar på att gå med i kedjan har funnits i ett par år och från och med januari 2024 blir det verklighet berättar, Andreas Johansson.

– Vi har funderat ett tag på att gå med i kedjan. Man blir starkare när man är ca 90 glasmästerier som gemensamt förhandlar priser från leverantörerna och avtal med stora kunder, jämfört med om man skulle vara ensam.

Flera förmåner som digitalt bokningssystem, utbildning och centralfakturering till försäkringsbolagen, är även detta förmåner som företaget kommer att få ta ta del av. Dessutom kommer glasmästeriet att erbjudas rikskundsavtal och avtal med försäkringsbolag på såväl bilglas- som planglassidan.

För kunden så innebär detta inga större nyheter förutom att logotypen på sikt kommer att uppdateras, men större ändringar än så kommer inte att göras enligt Maria Johansson.

– Vi går in i Glaskedjan och använder därmed deras logga, men behåller namnet Stadins Glas. Allt från kontaktuppgifter, öppettider, personal och glasmästeriets lokaler kommer att vara det samma. Vi blir alltså inte uppköpta utan köper in oss som delägare i kedjan.

Kraven på ett hållbart kvalitets och miljöarbete ökar, inte minst med H2 Green Steels gröna stålverk som byggs i Boden. Med Glaskedjan i ryggen så får vi hjälp med de bitarna. Glaskedjan i Sverige AB är ISO-certifierad inom kvalitet och miljö genom ISO 9001 och 1400.